Gdje sam: HSI/ Inova info / Inova 2005.
Inova 2005.

Pozivno pismo na 30. Hrvatski salon inovacija
Prijavni obrasci
Katalog


30. HRVATSKI SALON INOVACIJA

MJESTO ODRŽAVANJA:
ZAGREBAČKI VELESAJAM, ZAGREB

VRIJEME ODRŽAVANJA:
08. - 12. studeni 2005.

POKROVITELJ:
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA ZAGREBA

ORGANIZATORI:
Hrvatski savez inovatora
Savez inovatora Zagreba
Savez inovatora Primorsko-goranske županije

GLAVNI SPONZOR:
INA d.d. Zagreb /moguće sudjelovanje NARODNE NOVINE D.D. Zagreb/

PROVEDBENO TIJELO:
Provedbeni odbor koji dogovorno imenuju Pokrovitelj, Glavni sponzor i organizatori

IZVRŠNO TIJELO:
Tim suradnika INOVA 2005 u koji ulaze zaposlenici u sustavu HSI i vanjski suradnici, uglavnom istaknuti mladi inovatori. Tim izvršno realizira INOVU

SADRŽAJ:
- Izložba komercijalnih inovacija /nova rješenja nastala u zadnjih godinu dana)
- Izložba dostignuća inventivnog stvaralaštva u velikim hrvatskim trgovačkim društvima (INA,   Chromos-Tvornica boja i lakova, 3 MAJ....)
- Izložba inovacija mladih (osnove i srednje škole,fakulteti)
- Izložba novih proizvoda (komercijalizirane inovacije)
- Međunarodni dio izložbe (SAD,Rusija, V.Britanija...)
- Prateći sadržaji (poduzetnički skupovi)


IZLOŽBA KOMERCIJALNIH INOVACIJA:
100-tinjak novih rješenja s komercijalnim izgledima nastalih nakon INOVE 2004., izloženi u vidu plakata, prospekata, video ili CD zapisa ili prototipa.

IZLOŽBA INOVACIJA VELIKIH HRVATSKIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA:
Niz hrvatskih velikih gospodarskih subjekata već desetljećima razvija inventivni pristup poslovanju i na poseban način vrednuje stvaralaštvo u tehničkom i tehnološkom smislu u svojim sredinama. To je važna i često najvrednija sastavnica hrvatskog inovatorstva, pa ćemo pružiti prigodu za predstavljanje sustava poticaja i postignutih uspjeha (INA, BI 3 MAJ, Chromos, TOZ...). Predviđamo 50-tak izložaka.

IZLOŽBA INOVACIJA MLADIH:
50-tak najboljih dostignuća mladih inovatora, nastalih u okviru škola, fakulteta i klubova mladih inovatora protekle godine. Izbor najboljih vrši se na izložbi INOVA-MLADI 2005. u svibnju u Zagrebu, a izlažu se gotovi radovi (modeli, prototipovi)

IZLOŽBA NOVIH PROIZVODA:
50- tak novih proizvoda. Tijekom dosadašnjih izložbi izložene su brojne inovacije, a neke od njih su u međuvremenu uspješno komercijalizirane na hrvatskom tržištu i u inozemstvu. Time je ostvaren glavni cilj izlaganja. Ponovnim predstavljanjem pokazuju se stvarni dometi i gospodarski značaj hrvatskog inovatorstva i ukazuje se na izglednost tržišnog ostvarenja inovacija. Takva postava je temelj poziva gospodarstvenika iz RH i inozemstva da iz komercijalnih razloga (kupnja hrvatskog proizvoda) posjete INOVU.

MEĐUNARODNI DIO IZLOŽBE:
INOVA 2005 će imati značajno međunarodno obilježje. Dugogodišnje poslovne veze i međunarodni uspjesi hrvatskih inovatora temelj su poziva kolegama i srodnim organizacijama iz inozemstva. Svoj dolazak su potvrdili gosti iz SAD, Velike Britanije, Rumunjske, Litve, Ruske Federacije, Slovenije, Srbije i Crne Gore i drugi, a ukupno očekujemo 50-tak izložaka iz 10 država.


PRATEĆI SADRŽAJI:
Prateće sadržaje će neposredno određivati Provedbeni odbor s ciljem poticanja posebnih interesnih grupa da posjete INOVU

Poduzetnički skupovi: Organizator će predložiti Provedbenom odboru
pripremu nekoliko stručnih skupova s ciljem
poticanja posjete gospodarstvenika Izložbi i pružanja
dodatnih informacija izlagačima

Odličja: Program nagrađivanja s međunarodnim
ocjenjivačkim sudom, brojnim odličjima, posebnim
priznanjima i proglašenje najboljeg hrvatskog
inovatora ? Nagrada NIKOLA TESLA

Posjeta inovatora: HSI i sve udružene članice tijekom cijele godine
informiraju članstvo o INOVI, pa će svi organizirani
hrvatski inovatori sudjelovati na Izložbi

MLADI: Osobitu pozornost poklanjamo inovatorstvu mladih
Osim 50-tak izlagača, INOVU će organizirano
posjetiti učenici nekoliko osnovnih i 4 zagrebačke
tehničke škole, a planiramo i izlete učenika iz Rijeke,
Koprivnice i drugih krajeva Hrvatske.

MEDIJSKA PROMIDŽBA:
Zajednička obveza Pokrovitelja i organizatora. Gradsko Poglavarstvo će stručno pomoći formiranjem medijskog plana u izvedbi Službe za informiranje Poglavarstva. HSI i udružene članice će sve ovogodišnje medijske nastupe (100-tinjak 2004) koristiti za najavu INOVE. Uoči izložbe pripremit ćemo 2 medijske konferencije o INOVI, a na Izložbi će djelovati posebna služba za medijsku promičbu. Osim toga, ZV će standardno promovirati Izložbu. Upravo ovaj termin i izložbe INTERLIBER, INFO i EDUCA plus privukle su 2004.g. veliku medijsku pozornost.

MEĐUNARODNA PROMIDŽBA:
Na međunarodnim izložbama na kojima HSI redovito sudjeluje (Pittsburgh, Moskva, London) vrši se promičba među izlagačima i uručuje službeni pozivi organizatorima. HSI koristi redovite međunarodne veze i suradnju (Slovenija, Srbija i Crna Gora), a valja obnoviti suradnju sa srodnim organizacijama u BiH, Rumunjskoj, Bugarskoj i Moldaviji.

DOSADAŠNJE REFERENCE U PROJEKTU:
Hrvatski savez inovatora od 1971.g. redovito organizira hrvatski salon inovacija, INOVA. Tijekom 30 godišnje tradicije, ova je izložba postala središnje mjesto predstavljanja, komercijalizacije i cjelokupnog razvitka hrvatskog inovatorstva. INOVA je danas prepoznati simbol inovatorstva u Republici Hrvatskoj.
No, iskustvo HSI-a u organiziranju izložbi inovacija ne svodi se samo na dugogodišnju tradiciju INOVE, nego i na niz manjih regionalnih izložbi inovacija u RH, osobito u Rijeci, Karlovcu, Krapini.
U pripremi INOVE biti će ugrađena i iskustva HSI-a u sudjelovanju na velikim međunarodnim izložbama inovacija u SAD, Velikoj Britaniji, Rusiji, SR Njemačkoj, Belgiji, Švicarskoj. Osim više stotina nagrada osvojenih tijekom zadnjih 15 godina nastupa na tim izložbama, hrvatski organizatori stekli su i značajno iskustvo u pripremi izložba inovacija, doslovno učeći od najboljih. Ugled ostvaren u tom razd9blju međunarodne izložbene aktivnosti potvrđen je odličjima za visoku razinu organizacije (osobito ističemo one osvojene u SAD, Rusiji i Belgiji), a dodatno će biti iskazan upravo sudjelovanjem inozemnih partnera. Izlaganje kolega iz inozemstva u Zagrebu biti će potvrda njihovog povjerenja u organizacijske sposobnosti Hrvatskog saveza inovatora.

OČEKIVANI UČINCI IZLOŽBE:
1. Nastavljanje tradicije okupljanja hrvatskih inovacija i novih proizvoda na velikoj izložbi inovacija s ciljem predstavljanja javnosti i komercijalizacije
2. Obilježavanje 30. obljetnice INOVE s naglascima na dosadašnjim učincima u smislu poticanja inovatorstva u RH
3. Organiziranje medijski i poslovno vrijedne i posjetiteljima interesantne međunarodne izložbe inovacija s oko 300 izložaka iz RH i inozemstva
4. Komercijalizacije što većeg broja izloženih inovacija
5. Izbor i nagrađivanje najboljih

Za sve dodatne informacije možete se obratiti izvršnim organizatorima

Savez inovatora Zagreba
tajnik, gosp. Neven Marković, dipl. prav.
Trg žrtava fašizma 14, 10000 Zagreb
tel. 01/46 12 517, fax 01/46 62 680
e-mail: savez.inovatora.zagreba@zg.htnet.hr

Savez inovatora PGŽ
gđa Anđelina Milinković
Verdijeva 11/II, 51000 Rijeka
tel. 051/312 3 21 fax 051/312 3 21
e-mail: inova@inova.hr

 

PRIJAVNI OBRASCI

Poziv na INOVU na memorandumu (word dokument)
Prijavni obrazac za izlaganje na INOVI (word dokument)
Prijavni obrazac za izlaganje na INOVI za inovatora-poduzetnika (word dokument)

 

KATALOG

Katalog INOVA-e 2005. (pdf dokument)
Upozorenje: Katalog ima 2MB pa bi učitavanje ili preuzimanje moglo potrajati i desetak minuta.

 

 
Izrada stranica sufinancira se sredstvima Primorsko-goranske županije.

 

Copyright © 2005. Hrvatski savez inovatora. Sva prava pridržana.