Gdje sam: HSI/ Inova info / Inova 2006.
Inova 2006.

1. informacija


1. informacija

31. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim sudjelovanjem
Hrvatski kulturni dom, Rijeka, Hrvatska
15. - 18. studeni 2006. godine

Prospekt: vanjska (jpeg, 249KB), unutarnja (jpeg, 304KB)

 

 

 
Izrada stranica sufinancira se sredstvima Primorsko-goranske županije.

 

Copyright © 2005. Hrvatski savez inovatora. Sva prava pridržana.