KIDE 2023, Taiwan

Svjetska izložba inovacija

IZVJEŠĆE INOVA – BUDI UZOR 2023, Zagreb

hrvatski salon inovacija s međunarodnim sudjelovanjem

IZVJEŠĆE INOVA – BUDI UZOR 2022

46. hrvatski salon inovacija s međunarodnim sudjelovanjem

Dani Marcela pl. Kiepacha

„KIEPACHONOVACIJA“ - Križevci

IZVJEŠĆE INOVA – BUDI UZOR 2021

45. hrvatski salon inovacija s međunarodnim sudjelovanjem

EUROINVENT 2021, Iasi, Rumunjska

europska izložba stvaralaštva i inovacija

EUROINVENT 2020, Iasi, Rumunjska

10 HRVATSKIH ODLIČJA europska izložba stvaralaštva i inovacija

MTE 2020, Kuala Lumpur, Malezija

Vodeća azijska izložba inovacija MTE 2020 HRVATSKI POSLOVNI USPJESI U MALEZIJI