USPJEH HRVATSKIH INOVATORA NA TAJLANDU

Hrvatski izlagači nastupili su po drugi put na tajlandskom međunarodnom sajmu inovacija Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEX) pod pokroviteljstvom tajlandske vlade. Festival inovatorstva na Tajlandu obilježen je u okviru dana inovatora u velebnom i modernom BITEC centru na 14 000 m2 izložbenog prostora. Izložba je okupila 443 strana i više od 600 domaćih izložaka sa sudionicima iz 25 zemalja svijeta. Hrvatski inovatori, u iznimno jakoj međunarodnoj konkurenciji, ostvarili su izvanredan uspjeh, s osvojena dva (2) zlatna odličja, šest (6) srebrnih te jednim (1) brončanim odličjem i tri posebne nagrade.

Zlatna odličja osvojili su Mirjana Brlečić, Priroda liječi d.o.o., za “Hyalurons + vitamins intensive revitalizing line” te Tomislav Bronzin, Citus d.o.o., za “C@N Motion Smart Customer/Human engagement”.

Srebrna odličja osvojili su “ModulosDesk” Mateja Grozdanovića, Modulos Sustavi Namještaja d.o.o., “Fret formula” Marina Kovačića, “Rudarski buldožer – MVD-XLPD” i posebnu indonezijsku nagradu Vjekoslavu Majetiću, DOK-ING d.o.o., “Winglet” kutna spojnica Igora Puhara, Radiona SKATT d.o.o., “Bionička šaka” i posebnu filipinsku nagradu Davoru Širiniću i Luki Miškoviću pod mentorstvom prof. dr. sc. Željka Šituma, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu te „Pametna brava“ Nevena Palčeca, MyRent d.o.o.

Brončanim odličjem i posebnom nagradom WIIPA-e nagrađen je “Triboelektrični generator” Jura Živičnjaka i prof. dr. sc. Dubravka Rogalea.

Ostvareni su brojni bilateralni kontakti, posebice sa organizacijama inovatora iz Singapura, Kine i savezne države Kalifornije te Sudana. Hrvatsko izaslanstvo je predstavilo 44. hrvatski salon inovacija INOVA-Budi uzor, koji će u studenom ove godine održati na Zagrebačkom velesajmu, uz očekivano sudjelovanje velikog broja inovatora iz čitavog svijeta.

Uspjeh hrvatskih inovatora ostvaren je uz veliku potporu Gradonačelnika Grada Zagreba, g. Milana Bandića.

Savez inovatora Zagreba

                                                                                                                                                                     Predsjednik
mr.sc., Ladislav Prežigalo

PREUZMITE

Popis izlagača s nagradama IPITEX 2019